İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR KALKINMA AŞANSI(İZKA) SOSYAL UYUMUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AŞANSI(İZKA) SOSYAL UYUMUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan yeni mali destek programı çerçevesinde, 10 Milyon TL’likkaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı “İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi” amacıyla “Özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi” olarak belirlendi.

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, önceliklerden en az birinin kapsamına giren projeler desteklenecek.

 

2017 Yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Öncelikler

Öncelik 1: Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi

Öncelik 2: Madde bağımlılarının rehabilitasyonuna, topluma entegrasyonlarının sağlanmasına, risk gruplarının korunmasına ilişkin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Engellilere yönelik eğitim altyapısının güçlendirilmesi, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması

Öncelik 4: Göçle gelenlerin sosyal uyumunun sağlanmasına yönelik altyapının ve hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesi

Öncelik 5: Çocukların ve gençlerin; bilimsel-teknolojik araştırma, spor, sanat ve tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilebileceği yapıların oluşturulması/güçlendirilmesi

 

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olacaktır.

 2017 Yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurumlarının Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri, Başkanlıkları ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Merkezler, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler veya tüzel kişiliğe haiz bağlı kuruluşları
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engellilere yönelik eğitim kurumları (MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri, İlkokullar, Ortaokullar, Özel Eğitim Uygulama Merkezleri vb.)
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri)
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
 • Kooperatifler ve Birlikler

Uygun Proje Ortakları

Uygun Başvuru Sahiplerine ek olarak;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Program kapsamında proje başına verilebilecek asgari ve azami destek miktarları şu şekildedir.

Program Bütçesi 10.000.000
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı % 25 - % 75
Proje Süresi 12-24 Ay

 

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla İZKA tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, İzmir Kalkınma Ajansı hizmet binasından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. KAYS sistemi 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurular için aktif hale gelecek.

Program için proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar KAYS sistemi üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanmalıdır. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanıp son teslim tarihi olan 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir. Başvuru şekli ve izlenecek yönteme ilişkin bilgilere program rehberlerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.


 Bilgilendirme ve Eğitim takvimi için tıklayınız

Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

 

Eğitim Sunumu için tıklayınız.

Atatürk Bulvarı Kemalpaşa İzmir - 02328781122

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.